ฝึกคัดลายมือ

 

นานาไบโอเปิดเพจใหม่ KID ZONE แหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย มาช่วยกันเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งคนดีไปด้วยกันนะคะ

 

 

 

 

ฝึกคัดลายมือจากนิทานเรื่องเจ้าชายน้อย

 
บันทึกภาพ
 

ฝึกคัดลายมือจากเจ้าหญิงอาเซียน

 
คัดไทยเจ้าหญิงอาเซียน
 

ฝึกคัดไทย ก-ฮ

 
ก ไก่ ข ไข่
 

 

กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ